Kon­ty­nenty Cafe

Kawiarnia Kontynenty to miejsce spotkań podróżników i tych, którzy chcą posłuchać o podróżach innych. Do dyspozycji jest 64 calowy ekran, podzie­lić się można ze zna­jo­mymi zdję­ciami i wra­że­niami z waka­cji lub wspól­nie prze­ży­wać wyda­rze­nia spor­towe. Na dużym ekra­nie pre­zen­towane są zdję­cia kawiarni, zdję­cia zaprzy­jaź­nio­nych podróż­ni­ków.

Kawiarnia dys­po­nu­je nie­wiel­kim zbio­rem ksią­żek o tema­tyce podróż­ni­czej oraz fol­de­rów z wielu cie­ka­wych miejsc, które umilą czas spę­dzony w kawiarni i być może staną się inspi­ra­cją do pla­no­wa­nia cie­ka­wych wyjaz­dów. 

Dys­ku­sje o podró­żach, pla­no­wa­nie nowych eska­pad i spraw­dza­nie aktu­al­nych infor­ma­cji uła­twi bez­płatny dostęp do bez­prze­wo­do­wego Inter­netu.

Zobacz na mapie


Przewodniki
Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania witryn www.yougo.pl, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
OK