Bezpłatna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Wyjeżdżasz za granicę? Nie zapomnij o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zabierze Ci to chwilkę, a może zaoszczędzić wielu kłopotów.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) na takiej samej zasadzie, jak ich obywatele. Stanowi poświadczenie osoby ubezpieczonej do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

Z kartą EKUZ leczyć możemy się w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Warto zwrócić uwagę, że wśród wymienionych państw nie ma Chorwacji, która należy do najczęściej odwiedzanych przez Polaków krajów europejskich.

EKUZ obowiązuje także na terytoriach:

 • francuskich (Gwadelupa, Martynika, Reunion i Gujana Francuska),
 • portugalskich (na Azorach i Maderze),
 • hiszpańskich (Majorce, Minorce, Ibizie i Wyspach Kanaryjskich).

Z EKUZ nie skorzystamy:

 • w Danii (na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych),
 • w Wielkiej Brytanii na Wyspach Normandzkich (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz na Wyspie Man).

EKUZ jest osobistym dokumentem wystawianym na nazwisko jej posiadacza. Oznacza to, że wyjeżdżając na wakacje z dziećmi, każdemu z nich należy wyrobić osobną, imienną kartę.

Karta wydawana jest bezpłatnie i tylko osobom uprawnionym do korzystania z opieki zdrowotnej.

W zależności od odwiedzanego państwa i jego zasad opieki zdrowotnej, różne świadczenia mogą być płatne, bezpłatne, lub płatne częściowo. Karta EKUZ nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów. Po powrocie do kraju należy zgłosić się z rachunkami i wypełnionym wnioskiem o zwrot kosztów (w Polsce – do wojewódzkiego oddziału NFZ).

Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie można używać w przypadku, gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu. Karta EKUZ nie zastępuje też ubezpieczenia turystycznego, jednak może czasem obniżyć jego koszt, ponieważ część świadczeń oferowanych przez ubezpieczyciela może zawierać się w ofercie karty EKUZ.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym. Wzór karty oraz zestaw danych umieszczonych na niej jest ujednolicony – każda Karta zawsze zawiera następujące informacje:

 • imię ubezpieczonego
 • nazwisko ubezpieczonego
 • data urodzenia ubezpieczonego
 • numer identyfikacyjny ubezpieczonego (w Polsce numer PESEL)
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę
 • numer karty
 • data ważności karty

Jak uzyskać EKUZ/Certyfikat Zastępujący EKUZ?

Wniosek jest dostępny w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue lub www.nfz.gov.pl/ekuz. Można go złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Do wniosku o wydanie EKUZ załączyć należy następujące dokumenty, potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ:

 • osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę-zlecenie: ostatni druk RMUA, książeczka ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczęcią lub zaświadczenie od pracodawcy, zgodne z wzorem NFZ,
 • prowadzący działalność gospodarczą: aktualny dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • rolnicy ubezpieczeni w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i aktualny dowód opłacenia składki,
 • emeryci i renciści: ostatni odcinek emerytury lub renty, ewentualnie wyciąg bankowy z informacją o zaksięgowaniu świadczenia,
 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy: zaświadczenie z tego urzędu o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnego,
 • osoby samodzielnie opłacające składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w oparciu o umowę z NFZ: aktualny dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • osoby ubezpieczone jako członek rodziny (uczeń, student, niepracujący małżonek): dokument potwierdzający prawo do świadczeń osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA), a w osoby do 18. roku życia powinny przedłożyć w NFZ dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna, studencka) lub niepełnosprawność.

Należy pamiętać, by kartę EKUZ na pewno zabrać z sobą na zagraniczny wyjazd i na wszelki wypadek zawsze mieć ją przy sobie. Przydać może się również jej kserokopia, którą zostawimy w udzielającej nam pomocy placówce medycznej, jeśli ta postawi taki wymóg.

EKUZ podczas urlopu w państwach UE z pewnością oszczędzi nam nieporozumień i kłopotów w razie nagłej konieczności skorzystania z pomocy medycznej.

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania witryn www.yougo.pl, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
OK